ALGEMENE VOORWAARDEN

Locatie Verhuur The Singel Amsterdam

Definities

Verhuurder: The Singel Amsterdam gevestigd aan de Singel 351 (1012 WK) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
77102355.

Gebruiker: De persoon of het bedrijf dat tijdelijk gebruikmaakt van The Singel Amsterdam.

Diensten: Verhuren en faciliteren van vergader-, training en evenement ruimtes en al hetgeen wat tussen de verhuurder en de gebruiker verder is afgesproken in het kader van de overeenkomst.

Algemeen
De huurder mag uitsluitend gebruikmaken van de vergaderruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.

 1. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de vergaderruimte ligt bij de huurder van de vergaderruimte. De huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de vergaderruimte.
 2. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Mits anders is overeengekomen met de verhuurder.
 3. De vergaderlocatie die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor door huurder vooraf gemelde activiteiten.
 4. Verhuur van de vergaderruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 5. Bij verhuur van de vergaderruimte draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten van het pand.
 6. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.
 7. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het pand.
 8. Roken of drugsgebruik is niet toegestaan op de vergaderlocatie.
 9. Het is niet toegestaan om vuur aan te steken of te koken op de vergaderlocatie.
 10. De vergaderruimte dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd.
 11. Huurder mag geen spullen of meubels zelf verplaatsen, mits anders vooraf is overeengekomen met de verhuurder.
 12. Huurder mag niet meer dan afgesproken maximaal aantal personen in het pand laten binnentreden.

Annulering of verschuiven
Bij annulering of verschuiven van reeds afgesproken data gelden de onderstaande voorwaarden.

 1. Tot 21 dagen (3 weken) voor aanvang kan de huur afspraak kosteloos worden geannuleerd. 
 2. Tot 14 dagen (2 weken) voor aanvang van de huurafspraak wordt aan de huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 3. Tot 3 dagen voor aanvang van de huurafspraak wordt aan de huurder 75% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 4. Bij annulering of verschuiven tot 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 100% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 5. Annuleren of verschuiven dient uitsluitend per email (info@thesingel.com) tijdens kantoortijden te geschieden.
 6. Indien sprake is van een huurafspraak en een arrangement, gelden annuleer afspraken die per arrangement worden overeengekomen.

Betaling

 1. Betaling geschiedt achteraf. Na verhuur van de vergaderruimte wordt door de verhuurder een factuur gestuurd naar de huurder.
 2. In deze huurprijs is het gebruik van de whiteboard, kantoorartikelen, smart-tv en kantoorartikelen inbegrepen.
 3. In de huurprijs is koffie, thee en snacks inbegrepen.
 4. Leden van The Singel Amsterdam profiteren van 50,- euro korting op hun huurtarief. Betreffende korting is niet van toepassing in combinatie met andere aanbiedingen. 

Aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris/vloerbedekking/behang welke veroorzaakt is door de huurder of derden, welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderruimte.
 2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door de huurder of derden, welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.

Slotbepaling
Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het Nederlandse recht van toepassing. 

Versie: 1 januari 2020